offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Svartsjö slott - Från rokokoslott till stilbildande kulturarv
Helena Tallius Myhrman och Pi Eriksson

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om restaureringen av en sällsynt byggnad som varit allt från kungligt lustslott till fångvårdsanstalt.

Nya funktioner och samhällskrav skulle möta 1700-talets kulturhistoriska värden. Boken berättar om en lång och spännande process, där helhet och detaljer noggrant vägts mot varandra ända ner till de handmålade tapeterna. Något liknande har inte gjorts tidigare!

Utgivningsår 2009
Arkitektur Förlag AB
Hårda pärmar med skyddsomslag
128 sidor, 160 x 240 mm

ISBN 978-91-86050-76-4
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se