offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Levande arv
Helena Tallius Myhrman, Lars- Göran Lönnermark m fl

Boken "levande arv" vänder sig till och vill inspirera alla som på olika sätt har ansvar för kyrkorummet i det ordinarie arbetet eller i en förändringsprocess: förtroendevalda, församlingsanställda, antikvarier, arkitekter och konstnärer, och alla andra som är intresserade av det kyrkliga kulturarvet.

Utgivningsår 2007
Svenska kyrkan och Verbum förlag

ISBN 978-91-526-3136-2
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se