offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Vagnen LAD "lift and drag"
En vagn som kan lasta sig själv med inbyggd hydraulik.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se