offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Orgel Uppsala Domkyrka
Ny orgel, orgelplattform och serviceutrymmen i Uppsala domkyrka. Orgel tillverkas i Italien och plattform mm byggs i Sverige. Orgelns höjd är 11,5 meter.

Bilderna visar modellstudier samt färdig produkt.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se