offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Ny församlingsgård Bro Pastorat
Ny församlingsgård, administrativa lokaler och kyrksal i Upplands-Bro centrum.

Projektet omfattar lokalprogram, tomtutredning för alternativa tomtlägen, skisser och förslag till ny församlingsgård.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se