offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Etnografiska- och Tekniska museet
Nybyggnad av trähus för sortering, förråd och garage samt exteriör fasadrenovering av putsat förrådshus. Djurgården, Stockholm.
Uppdragsgivare Statens fastighetsverk genom Roland Mathson och Lars-Göran Löfström.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se