offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Konferenscenter på Helgeandsholmen
Detaljplaneskisser av Riksdagens nya konferenscenter på Puckeln. Skissuppdrag för yttre gestaltning av konferenscentret. Skisserna skulle utgöra underlag för en dialog med Stadsbyggnads- kontoret och Skönhetsrådet mfl inför detaljplan- arbetet. Uppdraget innebar att i nära dialog med beställare utveckla programidéer, beskriva öns förutsättningar, pröva olika möjligheter för ett nytt tillägg och gestaltningsprinciper för detta.
Uppdragsgivare: Riksdagsförvaltningen
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se