offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Ljusets och Löftets kapell, Södertälje
Förslag till tillgänglighetsanpassningar för de två begravningskapellen Ljusets och Löftets kapell.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se