offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Brf Världshusbryggan
Omvandling av enfamiljshus till brf med tre lägenheter, gemensamma utrymmen och garage.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se