offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Villa Utsikten
Förslag till nybyggnad av villa för Karin på Ekerö.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se