offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Villa Bardabacken
Ombyggnad av källare och garage till bostad/kontor. Ny utvändig färgsättning.
Foto Ädelmarks
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se