offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Dramahus Manillaskolan
Nybyggnad invid Manillaskolan. Den gröna byggnaden är ett Dramahus byggt på platsen för skolans gamla utedass. Dramarummet har ett vibrationsgolv för att stärka ljud- och musikupplevelser. Manillaskolan är en grundskola för döva och hörselskadade på Djurgården i Stockholm.

Det gula huset är det fd utedasset som byggts om till bussväntkur för eleverna.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se