offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Norrnäs Gård
Rekonstruktion av originalfasad och färgsättning.

Norrnäs Gård är uppförd på 1820-talet i empirestil efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se