offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Kallhäll
Färgsättningsprincip för norra Kallhäll.
Uppdragsgivare Wåhlin Fastigheter AB.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se