offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Sundbybergs kyrka
Förslag till renovering/restaurering. Projektering
för ökad tillgänglighet, ny utvändig, ramp, hiss och handikapptoalett. Förbättringa av personal- och verksamhetslokaler.

Utbyte av tekniska system (ventilation,el, belysning) och förbättrat brandskydd.

Ny handikappramp kyrkoentrén utförd år 2000
Färgsättning av ny orgel 2006.

Tillståndshandlingar, bygglov och förfrågnings-handlingar 2010.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se