offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Turebergskyrkan
Ny kyrka i Sollentuna centrum, Turebergspark.
Fotografier/3D-bilder under projektering, bygge och invigning.

Byggherre: Svenska kyrkan i Sollentuna
Ansvarig arkitekt: Helena Tallius Myhrman,
Medverkande arkitekter: Magnus Myhrman och Simon Kallioinen
Byggnadsentreprenör. PEAB
Invigning av biskop Eva Brunne den 5 dec 2010.

Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se