offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Uppsala domkyrka
Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt och uppdragsansvarig.

HÖGKORSPROJEKTET
Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret.

ORGELPROJEKTET
Ny orgel, orgelplattform och serviceutrymmen i norra tvärhuset ritades och invigdes under 2009. Orgel tillverkades i Italien och plattform mm byggdes i Sverige. Orgelns höjd är 11,5 meter.

ÖVRIGT
Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring brandskydd och ljussättning samt tillståndsfrågor.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se