offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Odensala kyrka
Bilderna visar fotomontage, studier för omgestaltning av kor, nytt altare.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se