offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Ramundeboda kyrka
Vård- och underhållsplan.
Ramundeboda kyrka i Laxå är en av få
bevarade stormaktstida träkyrkor med
utpräglad centralkyrkoform.
Uppdragsgivare Strängnäs stift.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se