offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Sollefteå kyrka
Omgestaltning av kyrkorum.
Nytt altare och knäfall.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se