offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Sävja kyrka och församlingshem
Nybyggnation av kyrka och församlingshem.
Uppsala. Publicerad i Arkitektur 10-1987.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se