offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
S:ta Birgitta kyrka
"Kyrkan har drag av traditionellt svenskt byggande men är också en god representant för det sena 1900-talets postmodernism. Kyrkan är tidstypisk och av hög arkitektonisk klass."
ur Motiv för beslut, till att lagskyddas enl. kulturminneslagen (RAÄ).

Publicerad i Kunst und Kirche 2/94, Arkitektur 10-1991, Arkitektur i Sverige 1990-1994, Årets Byggen 1992. Ansvarig arkitekt: Magnus Myhrman och Helena Tallius Myhrman. Konstnär: Åke Pallarp, Kajsa Mattas.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se