offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Lina kyrka i Västertälje
Nybyggnad av kyrka för Svenska kyrkan.

"Lina kyrka är en av flera små intima kyrkor som blivit något av arkitektkontorets signatur. En långsträckt, svagt vinklad lägre del innehåller barn -och ungdomslokaler samt administrativa utrymmen, medan kyrkorummet utgörs av en kvadratisk, högre volym. Den rikt artikulerade träarkitekturen har fått omsorgsfull detaljering,"
ur SARS,s guide- Arkitektur i Sverige 1995-1999 .

Konstnär: Roger Svensson
Ansvarig arkitekt:
Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman
Publicerad i Arkitektur i Sverige 1995-1999.
SAR,s Ekoguide: Insikt 1996
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se