offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Järpens kyrka
Invändig omgestaltning av kyrkorum i
samarbete med konstnär Åke Pallarp.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se