offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Hemlingby
Hemlingby kyrka och församlingshem i Gävle.

"I arkitekturdetaljerna ser man också hur 80-talets lekfulla postmodernism här har fått ett allvarligare och mer klassicistiskt anslag. De historicerande elementen, hörnpilastrar, pelare och tempelgavlar är seriöst menade- återuppladdade, klassiska symbolbärare. Kanske närmare sig arkitekturen och gestaltningskonsten ännu en ny klassistisk vår, Swedish Grace II?. Kyrkan är därför intressant i sin förbådande språkdräkt."
ur en arkitekturrecension av Gunnar Lidfelt, stadsarkitekt i Gävle.

Konstnär:professor Carl Magnus.
Ansvarig arkitekt:
Magnus Myhrman och Helena Tallius Myhrman
Publicerad i Arkitektur 10-1991. Erhöll Gävle kommuns nybyggnadspris
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se