offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Turebergskyrkan
Turebergskyrkan är en ny kyrka på en säregen plats mitt i den kommunikationstäta och kommersiella verkligheten i Sollentuna centrum. Till kyrkan hör också en befintlig byggnad, Flygeln, som byggts om och en ny trapphall.

Turebergskyrkan är helt byggd i platsgjuten, exponerad betong, med ett grönt växande tak av sedum.

Flygeln innehåller ombyggda kontor, ungdoms-lokaler för distrikt Tureberg och ett café som länkats med ett kyrktorg till kyrkan. I Café Blå öppnar sig ett nytt rymligt burspråk mot Turebergspark och centrumanläggningens Food Court.

En glasad trapphall med hiss förbinder Flygeln med Församlingshuset. Den nya trapphallen är helt i glas och öppnar kvarteret, med kyrka och Turebergspark, mot bostadsområdet på andra sidan järnvägen.

Foto: Åke E:son Lindman
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se