offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
HÖGALTARET
Högaltaret byggs om för bättre funktion och tillgänglighet. Ett oktagonalt stenpodie uppförs runt det befintliga högaltaret.

Öster om altaret placeras ett nytt kredensbord och stativ för kristallkorset.

Bilder visar före ändring och nytt oktagonalt podie med och utan altarring. Altarring är öppningsbart i processionsriktning. Stenpodie och golv innanför altarring har fått ny kalksten lika befintlig från Kinnekulle.
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se