offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Högkorsprojektet
Vi arbetar bl a med projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret i Uppsala domkyrka.

Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se